Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Loading...

Baked Firecracker Chicken


Ingredients
 • 1/2 cup hot/chili säuce (such äs Fränk’s Red Hot or Srirächä)
 • 1/2 cup brown sugär or honey
 • 1 täblespoon soy säuce
 • 1 täblespoon cider vinegär
 • 2 cloves gärlic, gräted
 • 1 pinch red pepper fläkes
 • 1 täblespoon oil
 • 1 pound boneless änd skinless chicken breästs sält änd pepper to täste
Directions
 1. Heät the hot säuce, sugär, soy säuce, vinegär, gärlic änd chili pepper fläkes in ä smäll säuce pän until the sugär häs melted into the säuce.
 2. Heät the oil in ä lärge oven säfe skillet over medium-high heät, seäson the chicken with the sält änd pepper, ädd to the pän änd brown, äbout 3-5 minutes per side.
 3. .....
 4. .....Loading...

Post a Comment for "Baked Firecracker Chicken"

Loading...